Mäklarinformation

Mäklare som har uppdrag åt föreningsmedlemmar att sälja objekt i brf David Bagare kan hitta information här:

Generell information till mäklare

Föreningens underlag för godkännande av nya medlemmar kan laddas ner här:

Rutin godkännande nya medlemmar

För övriga frågor kontakta  styrelsen: styrelsen@brf-davidbagare.se